Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de Sanoimels, S.L, d’ara endavant Atenea Park – Suites Apartaments, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35458, Folio 137, Hoja B-256948. Inscripció 1a al Registre General d’Empreses i Activitats Turístiques reglamentades a Catalunya amb els números ATB-000019, ATB-000020, ATB-000021.

Domicili social: C/ Roger de Llúria, 7, 1º A 08010 Barcelona
Telèfon: +34 938 150 638
E-mail: reservas@ateneapark.com

1. Condiciones generales

L’accés i l’ús de la Pàgina web d’Atenea Park – Suites Apartaments quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat d’Atenea Park – Suites Apartaments suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents a cada moment en què l’usuari accedeixi a aquest.

Atenea Park – Suites Apartaments es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte d’aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l’ordre públic, i les condicions particulars d’uns certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícits o que vulnerin els drets d’Atenea Park – Suites Apartaments i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol forma, perjudiqui el normal funcionament de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc…) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la seva comunicació pública, tret que s’obtingui l’autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’Atenea Park – Suites Apartaments o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent als disponibles per als usuaris o als habituals en la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web d’Atenea Park – Suites Apartaments.
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels seus destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats podran comunicar-li-ho a Atenea Park – Suites Apartaments remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: reservas@ateneapark.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a la disposició de terceres dades recaptades a partir d’aquestes, per a realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l’usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades, o a l’ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l’ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent portar a engany sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació d’Atenea Park – Suites Apartaments o de tercers, o constitueixi, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Atenea Park – Suites Apartaments o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingui etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per Atenea Park – Suites Apartaments.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web d’Atenea Park – Suites Apartaments estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Atenea Park – Suites Apartaments o a tercers en el seu cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Atenea Park – Suites Apartaments no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web d’Atenea Park – Suites Apartaments ni dels continguts proporcionats per tercers. Atenea Park – Suites Apartaments no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts en la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web. Atenea Park – Suites Apartaments no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles anés d’Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d’Atenea Park – Suites Apartaments siguin considerats il·legals en països diferents d’Espanya, queda prohibit l’accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d’aplicació. L’ús que pugui fer-se de la informació i continguts que apareixen en la pàgina web d’Atenea Park – Suites Apartaments i/o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o «links» que apareixen en la pàgina d’Atenea Park – Suites Apartaments es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, no sent Atenea Park – Suites Apartaments responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d’aquests usos o activitats.